Azerbaycanın İlk və Ən Böyük İnteraktiv Evlilik Portalı

Evlenirik.Biz saytına üzv olaraq öz məqalələrinizi də yayımlaya bilərsiniz. Əyər üzvlüyünüz yoxdursa qeydiyyatdan keçin.

İstifadəçi Adı

Şifrəniz

Yetkinlikdə cinsi təhsil!

 tərəfindən  17 April, 2009 tarixində və Dost Məsləhəti, Maraqlı və Faydalı, Psixoloji Məsləhət bölməsində yayımlanmışdır.

 • Share
 • CevherShare
 • Share

egitim

Cinsi həyat üzərində gerçək bir məlumat sahibi olmaları üçün oğlanlara da regl qanamasının nə olduğunu izah etmək lazımdır. Qız uşaqlar da eyni şəkildə kişilərdəki cinsi mexanizmi tanımalıdırlar. Yetkinlik çağında qız və oqlannin bir-birinə hörmət etməsi və əsəbi hallarında anlayış və səbir göstərməsi nəsihət edilməlidir.

Yetkinlikdə qız-oqlan Qarşıdurması:Yetkinlik çağındakı oğlanlar özləri də böhran keçirdikləri və uşaqlıqdan tam xilas ola bilmədikləri üçün qız uşaqlarıyla lağ edər, onlara sözlə sataşmaqdan xoşlanarlar. Başlıca mövzu qızların meydana çıxmağa başlayan sinələriylə, regl qanamalarıdır.Bu lağ və sataşmalar qız uşaqlarının pisinə gedər onlara bir utanc və alçaq duyğusu verə bilər.

Halbuki diqqətli bir ana, qızına oğlanların yetkinlik çağında keçirdiyi dəyişmələri izah edərək həm lazımlı bir məlumat vermiş həm də bu kiçildici duyğuları önləmiş olar. Analar qızlarına oğlanların da bədənsəl dəyişmələr keçirdiklərini tükləndiklərini, cinsi orqanlarının böyüdüyünü, səslərinin yaxında çatlayacağını, oğlanları alçaltmadan və çirkin göstərmədən rahat və təbii bir şəkildə ifadə edə bilərlər. Hətta qızların regl qanamalarına qarşılıq oğlanların cinsi yuxular görərək yuxularında boşalma ilə yataqlarını islatdıqlarını izah etməlidirlər.O zaman qız uşaq, yetkinliyin tək öz başına gələn, utanılacaq bir vəziyyət olmadığını, oğlanların da, başqa şəkillərdə amma eyni məqsəd və istiqamətə doğru sürətlə inkişaf etdiklərini anlarlar. Bu onlara, həm məlumat həm rahatlıq təmin edər.

CİNSİ TƏHSİL

Gənc bir qız, adət görənə qədər uşaq rəftarı görər, yetkinliyə çatar çatmaz hərəkətlərindən şübhə edilər, güvenilməyən və cinsi səbəbiylə izlənilməsi lazım olan bir vəziyyətdə olur. Beləcə gənc qız bu inkişafları gizləmə məcburiyyətini hiss edəcək. İnkişaf edən, dikləşən məmələrini bir cinayət dəlili kimi gizləmə səyində olacaq. Təhsil əskikliyi səbəbiylə cinsi orqan və impulsların ortaya çıxdığı yetkinlik və gənclik illərində ətrafdan gələn, cinsəlliyi ayıb, pis, çirkli, alçaq, murdar olaraq xarakterizə edən görüşlər, uşaqları və gəncləri həyatı boyunca cinsiliyə utanılması olan bir mövzu olaraq baxmağa məcbur etməkdədir.

Bu mövzuların ayıb sayılması, alçaldılması cinsi şəxsiyyətin mənimsənməsini maneə törətmiş olar. Bu isə evliliyin təməlini meydana gətirən cinsi həyatda evlilik böhranlarına səbəb olar. Xüsusilə qadınlar cinsi impuls və maraqlarını yoldaşlarına göstərməyi ayıb sayacaq şəkildə şərtləndirildikləri üçün, cinsi birləşməyə ortaq olmaları lazım olduğu gerçəyini də mənimsəyə bilməzlər. İlk günlər də cinsi həyata iştirak etməzlər.

İçdən gəldiyi kimi təbii davranmaq və cinsi həyatın haqqını vermək yaşamaqdır.

Cinsi təhsil, ibtidai məktəb əvvəli evdə başlayan, sonra ibtidai təhsil və liseydə uşaqların irəlidəki həyatları üçün lazımlı olan cinsiliklə əlaqədar mövzuların izah edilməsidir.

Cinsi Təhsilin Mərhələləri:

1) Məktəb əvvəli ailə tərəfindən veriləcək təhsil,
2) İbtidai təhsildə veriləcək məlumatlar.
3) Lisey də veriləcək məlumatlar.

1) Məktəb Əvvəli Ailə Tərəfindən Veriləcək Məlumatlar:

Uşağın danışmağa başladıqdan sonra cinsiliklə əlaqədar soruşacağı ilk sual cinsi orqanının nə olduğudur. Buna cavab verərkən ana ata, bu sualı ciddi qəbul etdiyini ifadə edəcək şəkildə, sözü çevirib dolaşdırmadan sakit bir ifadəylə necə ağız yemək yeməyə, göz ətrafı görməyə yarayırsa, orasının da işəmək üçün yaradığını söyləmək kifayətdir. Daha sonraları analarının məmələrinə gözləri ilişər. Anaların körpə doğurduğu zaman körpələrin bəslənməsi üçün məmələri olduğu izah edilməli, buradan gələn südlə körpələrin bəsləndiyi deməlidir.

Qətiliklə nə qədər kiçik olursa olsun uşağa bu mövzularda yalan danışılmamalıdır və səhv məlumat verilməməlidir. Bu yaşlarda uşaqlar az məlumat ilə də kifayətlənərlər. Ən mühüm nöqtə uşağa soruşduğu qədərinin cavabının verilməsidir. Gərəksiz məlumat verməyin. Digər bir əhəmiyyətli sual isə hələ anada bir hamiləlik meydana gəldisə qardaş gözlənilirsə, onun necə oraya girdiyi? Özünün haradan gəldiyi? Özünün də anasının qarınındanmı çıxdığı? və s. Ailə çox məlumatlı və dahi olsa da çox detallı məlumat verməkdən çəkinməlidir. Qısaca, məsələn: Anaların qarınında körpələrin meydana gəlməsi üçün bir yer vardır, körpə orada inkişaf edər sonra yaxşıca böyüyüncə qıçlarının arasındakı bir dəlikdən çıxar, deyilməlidir.

2) Uşaqlara İbtidai təhsildə veriləcək Cinsi Məlumatlar:

Bir çox müəllim və ana ata cinsi təhsildən “törəməklə əlaqədar məlumatları” anlamaqdadır. Törəmədəki hadisələr cinsi təhsilin yalnız bir parçasıdır. Cinsi təhsildə əhəmiyyətli olan tək-tək bioloji və fizioloji hadisələrin öyrədilməsi deyil, insanın bu istiqamətinə cinsiliyə qarşı lazım olan rəftarın geyinilməsidir. Uşaqda görülə biləcək səhv bir rəftarın meydana gəlməsinin qarşısının alınmasıdır. Uşaqların qız və ya oqlan öz bədənlərini ruhən qəbul etmələrini, cinsi şəxsiyyətlərinin meydana gəlməsini təmin etməkdir. Bədənin hər hansı bir yerinin pis, murdar, təhlükəli olmadığını ifadə etməkdir. Onları cinsiliklə əlaqədar yersiz qorxu və çətinliklərə qarşı işıqlandırmaqdır.

İbtidai təhsildə, məsələn İnsan və cəmiyyət dərsində orqanlar araşdırılarkən, qız-oqlan ayrıcalığı olmasa izahat daha rahat olar. Doğrusu da budur. Cinsi orqanların da strukturları və nə işə yaradıqları ölçünü qaçırmadan izah edilməlidir. Əhəmiyyətli olan müəllimin ciddi və rahat ola bilməsidir. Bitki və heyvanlardan nümunələr verərək dişi ilə erkətin birləşməsinin normal bir şey olduğunu ifadə edərək qısa lakin doğru məlumat verməsidir. İbtidai məktəb şagirdinə cinsi əlaqəni detallarıyla izah etmək gərəksizdir.

3) Orta məktəb və Liseydə Veriləcək Cinsi Məlumatlar:

Uşaqlıqdan gəncliyə keçən uşaqlarımıza veriləcək cinsi məlumatlar, orta və liseydəki ədəbiyyat və ya riyaziyyat dərsindən çox daha əhəmiyyətlidir. Bu həssas mövzuda müəllimdən çox ana atanın uşağa verdiyi təhsil əhəmiyyətlidir. Ana ata və müəllimin verəcəyi məlumatlar ziddiyyətli olmamalıdır. Cinsilik mövzularında uşaqlar səhv istiqamətləndirilməməlidirlər. Onlara bir şeylər öyrətmədən əvvəl səbirlə dinləməli, onlara hər vaxt sual soruşa biləcəkləri yaxınlığı təmin etməliyik. Ayrıca sevilməyən, əhəmiyyət verilməyən, laqeydlik edilən uşaqların irəlidə cinsi və digər əlaqələrdə özlərini rahat hiss edə bilməyəcəklərini unutmamalıyıq.

Yuxarıda da toxunduğum kimi cinsi təhsilin təməlində ana atanın şəfqət və sevgi göstərərək anlayışla uşaqların sual və problemlərinə cavab verməyə çalışması əhəmiyyətlidir.

Ana qız, ata da oğlanla dost kimi olmalıdır.

Mühüm olan mövzuların danışıla bilməsidir, ana atanın bütün suallara cavab verə biləcək qabiliyyətdə olması şərt deyil. Yaşlarına uyğun əxlaqsızlığa təşviq etməyən, cinsi məlumatlar ehtiva edən kitablar verilməlidir. İzah edilməyən şeyləri kitabda tapacaq. Məsələn, əlinizdəki bu kitab kimi.

Sağlam bir cəmiyyət, sağlam ailələrdən meydana gələcək, istənilən də cinsi impulsları oyanmağa başlayan gənclərin xoşbəxt bir gələcəyə istiqamətli hazırlanmalarıdır.

Xüsusilə AİDS kimi cinsi birləşmə ilə bulaşan xəstəliklərə diqqət çəkilməli. Gənclərə zöhrəvi xəstəliklər mütləq öyrədilməlidir.

Bütün bu texniki məlumatlardan başqa gənclərə içində olduqları cəmiyyətin inancları və dəyər mühakimələrini də qəbul etdirmək onlara qızlıq pozulması, istənməyən hamiləlik kimi, altından qalxa bilməyəcəkləri əlaqələrdən qaçınmalarını tövsiyə etməliyik. Boyalı mətbuat və TVlərdəki bu və ya bu cəmiyyətin İslam xarici və ümumi əxlaq xarici olan həyat tərzlərini və dəyər mühakimələrini, ideal və doğru deyə öz cəmiyyətimizə təqdim etməməli və təqdim edilənlər də qəbul edilməməlidir.

Qızın Yetkinlik Dövründə Diqqətli Bir Ananın və Atanın Vəzifələri:Bir ana yetkinlik çağındakı gənc qızına ata da oğuluna bu mövzudakı ən sağlam və tərəfsiz məlumatı verməlidir. Ana bununla da kifayətlənməyib qızına dişiliyiylə öyünməsini öyrətməlidir. Yaşı daha kiçik olduğundan hələlik özünü tutması lazım olduğunu, ancaq sırası gəlincə qadın və dişi olmaqdan böyük zövq alacağını izah etməlidir.

Gənclərə kiçik yaşda cinsi həyata atılmanın qorxuları izah edilmədən, dürüst məlumat verilmədən,gəncləri təzyiq altında böyütmənin yaradacağı başqa bir böhranı da, gəncləri nizamsız bir həyata yönəldərkən məntiqsiz tapdıqları təzyiqə üsyan edərək, gənc yaşda cinsi həyata yönələrlər. Bu da özləri üçün mənfi nəticələndirər doğura bilər.

Qısacası, qız uşağını qadınlığa hazırlayan anaya güc amma həyati vəzifələr düşməkdədir.Yetkinliyin əvvəlindən uşaq cinsi mövzularda bir sıra suallar soruşmağa başlayacaq. Ana bunlara doğru, lakin sadə və qısa cavablar verməlidir. Uşağın öyrənmək istədiyindən çoxunu söyləsə onu şok edib qorxuda bilər.

Azını söyləsə qızın hörmət və etibarını itirdiyi kimi qızı cahil buraxa bilər. Uşağın soruşduğu sual diqqətlə dinləməli və tam dozasında cavablandırılmalıdır. Çünki uşaq inkişaf etdikcə daha detallı və xüsusi şeylər öyrənmək istəyəcək. Ana da bunları cavablandıracaq.

Bunlara bir az utanmadan cavab vermək çətindir amma ana özünü məcbur edərək rahat və təbii bir rəftarla danışmalı cinsəlliyin, dişiliyin utanılacaq, qorxulacaq bir şey olmadığını qızına izah etməlidir. Kiçik qızlara və yetkin ediləcək ən doğru istiqamətləndirmə biz tərəfindən budur:Dişilik və qadınlıq gözəl, öyünüləcək şeylərdir. Cinsi həyat zövqlüdür. Nə var ki cinsi akt eyni zamanda nəzarət edilməsi güc bir duyğudur. Buna görə cinsi duyğularını bir qızın evlənənə qədər idarə altında tutmasında, cinsi həyata sırası gəlincə atılmasında fayda vardır. Nikahsız cinsi həyata erkən başlamaq,bedbexlik və fəlakət gətirər. Lakin cinsi həyata evlənincə başlamaq isə xoşbəxtlik və həyat zənginliyi təmin edər.

Ana qızına bu mövzuda ən doğru yolu göstərəcək adamın özü olduğuna qızını inandırmalıdır.

Analar! qızınızla, atalar oğulunuzla yoldaş olun. Sizi saysın, sizdən çəkinsin amma əsla qorxmasın. Bilsin ki başına ən böyük bir fəlakət belə gəlsə onun ən candan köməkçisi, ilk qaçıb gələcəyi, sığınacağı insan sizsiniz. Uşaqlarınız buna inansa gəncliyinin bir çox kədərli və təhlükəli tələlərindən xilas ola bilərlər.

Yetkin qızları böhrana itələyən faktorlardan biri də qandan qorxub iyrənmələridir. Regl qanamaları əsnasında özlərini murdar və iyrənc görərək utanca və kiçiklik duyğusuna qapıla bilərlər. Bunun önlənməsi lazımlı və zəruridir.Bu mövzuda da gənc qızın ən böyük köməkçisi anası ola bilməlidir. Ona regl əsnasında özünü necə təmiz tutması lazım olduğunu öyrətməli, qızın yaşı kiçiksə lazım olan yuma və təmizləmə əməliyyatlarında ana şəxsən köməkçi olmalıdır. Bu mövzularda məlumatsızca böyüdülən qızlar, sonradan oqlanları iyrəndirərək bədbəxt olar.

Həddindən artıq vasvası olan qızların qan qorxusu aradan qaldırılmazsa bu qızlarda həddindən artıq təmizlik kompleksi başlar. Özlərini, yəni qadınlıqlarını çirkli tapdıqları üçün şüur altından gələn bir reaksiyayla həddindən artıq təmizliyə düşkün yetişərlər. Sonradan dayanmadan evlərini təmizləyib dayanan, oqlanlarını təmizlik işgəncələriylə əzən, onları narahat edən, hirsləndirib soyudan bir qadın olarlar. Öz qadınlıqlarına çirkli iyrənc bir şey gözüylə baxdıqları üçün cinsi zövq də götürməzlər. Qısacası hər istiqamətdən müvəffəqiyyətsiz və bədbəxt bir yoldaş olmağa məhkumdurlar.

Regl qanaması ortalama olaraq 12 ilə 15 yaşları arsında başlayar. Səkkiz doqquz yaşında aybaşı olan qızların yanında çox daha keç qanayanlara da rast gəlirik. On beş yaşdan sonra regl olan qızlar bir həkimə göstərməkdə fayda vardır.

Oğlanlar isə yetkinlik 13-15 yaşlarında başlar. Ata oğuluna yetkinliyi və qüslu öyrətməlidir.

DİGƏR MƏQALƏLƏR

Yüklənir…

Share

Şərhlər

1 şərh on "Yetkinlikdə cinsi təhsil!"

 1. ISLAM on Thu, 13th May 2010 12:54 am 


  Warning: mysql_query(): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (2) in /home/content/62/12760762/html/evlenirikbiz/v3/wp-content/plugins/comment-rating/comment-rating.php on line 219

  Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/content/62/12760762/html/evlenirikbiz/v3/wp-content/plugins/comment-rating/comment-rating.php on line 219

  Warning: mysql_query(): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (2) in /home/content/62/12760762/html/evlenirikbiz/v3/wp-content/plugins/comment-rating/comment-rating.php on line 226

  Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/content/62/12760762/html/evlenirikbiz/v3/wp-content/plugins/comment-rating/comment-rating.php on line 226

  HER KESE SALAMLAR. SIZLERDEN XAHISHIM VAR – IMKAN VARSA ELMLER HAQQINDA ETRAFLI ,HER HANSI BIR ELMDEN BEHS EDERKEN DINI MUZAKIRELERIN ISTIFADE ETMEYINIZI , INSAN ORQANIZMLERI HAQQINDA ( DAXILI VE XARICI ) VE ETRAFLI OLMASINI XAHIS EDIREM. QABAQCADAN TESEKKURLER FAYLLAR PDF-DE OLSA OLAR.( VE YA INGILIS DILINDE DE OLSA OLAR.)SAG OLUN.

  Münasibətiniz: Thumb up 0 Thumb down 0

Fikirlərinizi burada bölüşün...
Şəkilinizin burada görünməsini istərsəniz, bura yazdığınız email ilə gravatar saytından qeydiyyatdan keçib şəkilinizi yükləyin !

*

www.evlenirik.biz
ana səhifə \ favoritlərə əlavə et \ reklam \ bizimlə əlaqə
© 2006-2010 Evlenirik.BIZ Daima Sizinlə supported by WordPress
Qeyd: Bütün yazıların hüquqları müəlliflərinə məxsusdur. Saytdakı məlumatlardan istifadə edildiyi zaman istinad edilməsi və müvafiq keçidin verilməsi mütləqdir.